نمایش دادن همه 12 نتیجه

جک روتاری، یکی از انواع سیلندر های پنوماتیک است.

مقدار زاویه دوران اکچویتور پنوماتیک فستو به کمک پیچ های کنار شفت انتقال قدرت قابل تنظیم است .

خرید انواع جک روتاری یا جک دورانی 180،90،270 درجه

انواع سیلندر/جک پنوماتیک

جک روتاری